Τα μόνα αληθινά

25 Ιουνίου 2020

Πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής, γιατί είναι πολυτιμότερη απ’ οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Όλα τα επίγεια πρέπει να τα λογαριάζουμε σαν σκύβαλα, σαν φαντάσματα, ενώ όλα τα ουράνια να τα θεωρούμε σαν τα μόνα αληθινά, αιώνια, υπερευλογημένα και αναλλοίωτα.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης