Θα βρει έλεος

4 Ιανουαρίου 2019

20160104-3

Όποιος ομολογεί και εγκαταλείπει τις αμαρτίες του, θα βρει έλεος από τον Κύριο.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος