Τη θέση του δούλου

24 Φεβρουαρίου 2023

20170224-3Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια, παίρνει τη θέση του δούλου, που ράπισε τον Κύριο.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής