Προσβάσιμη σελίδα

Στιχηρά των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων-Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού

Ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» ψάλει τα Στιχηρά προσόμοια «εις το Κύριε εκέκραξα»«Μοναστῶν τά συστήματα» «Τούς πολίτας τιμήσωμεν»από την ακολουθία της Συνάξεως των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων. Πρόκειται για αργό ειρμολογικό μέλος μέ καλλωπισμούς, σε μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (α´ μισό 19ου αι.). Ήχος τέταρτος, λέγετος.


 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μια ακολουθία της Εκκλησίας, ένας Ύμνος στην ανθρώπινη ανάγκη
«Η των Πατρέων σε πόλις»-Καλοφωνικός ειρμός Δ. Γαλάνη
Ακολουθία οσ. Ιακώβου Τσαλίκη (Ισιδώρας μοναχής-Μητροπολίτου Ιωήλ)
Στιχηράριον οσ. Ιακώβου Τσαλίκη του «με συγχωρείτε»
Το ελάχιστο «ευχαριστώ» στον Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο Δημοσθένη Παϊκόπουλο