Προσβάσιμη σελίδα

«Κύριε εκέκραξα» Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχ. δ΄ (Ι. Χασανίδης)


Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Σεμινάριο Εκκλησιαστικής Μουσικής στο Αγρίνιο
Δεύτερη Ετήσια Διάλεξη «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη» (13/2/2018)
Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. α΄(Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
Πολυέλεος-Εκλογή σε Οσίους, ήχ. πλ. β΄