Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχ. Βαρύς (Δανιηλαίοι-Θωμάδες)


Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Στο Βόλο το επίκεντρο του ψαλτικού ενδιαφέροντος
Ο Δημήτρης Νεραντζής στη ψαλτομάνα Θεσσαλονίκη (24/11/2017)
9ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο EME (1-3/12/2017)
Κανών Παρακλητικός εις τον Ένδοξον Αρχιστράτηγον Μιχαήλ τον Προστάτην του Αιγαίου Πελάγους
«Όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε» (βατοπαιδινός χορός)