Προσβάσιμη σελίδα

«Μυστήριον ξένον», Ειρμός Θ΄ωδής Κανόνα Χριστουγέννων (Γέρ. Ιγνάτιος Ριγανάς)


Ο Γέρ. Ιγνάτιος Ριγανάς ψάλλει την περίφημη Καταβασία της Θ΄ωδής των Χριστουγέννων «Μυστήριον ξένoν», σε αργό ειρμολογικό μέλος και ήχ. α΄, όπως την άκουσε από παλαιούς αγιορείτες ψάλτες, οι οποίοι γνώριζαν καλά το προσευχητικό  ήθος και ύφος της ψαλτικής.

Ο υμνογραφικός λόγος της προ των Χριστουγέννων χρονικής περιόδου, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την προσοικείωση των πιστών με το μυστήριο της Χριστού Γεννήσεως. Ανάλογο ρόλο επιτελεί και το μέλος που σκοπό έχει να βοηθήσει τους πιστούς, εντός της λειτουργικής ζωής, να εννοήσουν και να βιώσουν τα εορταζόμενα πρόσωπα και γεγονότα.

Ειρμός Θ΄ωδής Κανόνα Χριστουγέννων, ήχ. α΄

«Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, καί ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων»

«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καί παράδοξον! οὐρανόν τό Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, τήν Παρθένον, τήν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστός ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
"Της Μαγδαληνής Μαρίας" - Θ. Βασιλικός
Καταβασίες Χριστουγέννων διπλές ιαμβικές - Θρ. Στανίτσας
Μια ακολουθία της Εκκλησίας, ένας Ύμνος στην ανθρώπινη ανάγκη
Δοξολογία Κ. Χρυσοπολίτου, ήχ. πλ. α΄ (Ματθ. Τσαμκιράνης-Δανιηλαίοι)
Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Η πρώτη πηγή της βυζαντινής μουσικής