Προσβάσιμη σελίδα

«Πλούσιοι επτώχευσαν», ήχ. πλ. α΄ (βατοπαιδινός χορός)

Ο βατοπαιδινός χορός ψάλλει τον περίφημο ύμνο «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν» σε ήχο πλ. α΄. Πρόκειται για ψαλμικό στίχο του 33ου ψαλμού του Προφητάνακτος Δαυίδ, ο οποίος έχει καθιερωθεί να ψάλλεται στις αγιορείτικες αγρυπνίες. Ο ύμνος παραπέμπει θεολογικά στο θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων και το θαύμα της παρουσίας του Κυρίου και την κοινωνία των πιστών από το ποτήριο της ζωής κάθε φορά που τελείται θεία Λειτουργία.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκδημία Κων/νου Γιαννούτσου (1948-†2019)
«Άδοντες και ψάλλοντες»: Για 3η συνεχή χρονιά εκδηλώσεις προς τιμήν του Απ. Παύλου (Καβάλα, 10-13/5/2019)
«Αινείτε τον Κύριον» μετά κρατήματος, ήχ. πλ. α΄ (Πρωτ. Ν. Παπασάββας)
Ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
«Την χείρα σου την αψαμένην» – Γ. Χατζηχρόνογλου