Με βάση τον Χριστό

17 Ιουλίου 2017

Η αξιολόγηση της κοσμικής παιδείας και κατ’ επέκταση όλων των κοσμικών πραγμάτων γίνεται πάντοτε με βάση τον Χριστό και την αιωνιότητα.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός