Εμπειρίες από τη μοναχική βιοτή στο Άγιον Όρος

Ο π. Παύλος Μικραγιαννανίτης μιλάει για τα βιώματά του από τη μοναχική ζωή στο Άγιον Όρος και τις εμπειρίες του από μορφές του αγιορειτικού σκητιώτικου μοναχισμού.