Κύριε καταφυγή μου εγενήθης

Ο Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, Πρωτοψάλτης – Μουσικοδιδάσκαλος, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής του συνέντευξης μιλάει για τη ψαλτική τέχνη και το λειτουργικό ήθος του ιεροψάλτη. Αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για τον ιεροψάλτη η κατάρτιση του πάνω στο περιεχόμενο των ύμνων, που αποτελούν και την αποτύπωση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Χρειάζεται ο ιεροψάλτης του να γνωρίζει τι λένε οι νότες, αλλά και τί λέει ο λόγος.