Καταλανοί και Τουρκόπουλοι στην Κασσάνδρα το 1333

Ο αρχαιολόγος Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό παρουσιάζει γεγονότα της βυζαντινής ιστορίας, αναπτύσσοντας το θέμα: «Καταλανοί καί Τουρκόπουλοι στην Κασσάνδρα το 1333». Η διάλεξη έλαβε χώρα στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στις 19 Μαρτίου 2018.