«Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκη. Μια Αγία γυναίκα και οι πόλεις της»

Ο μεγάλος Ελληνιστής Paolo Cesaretti, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Cabriele D’ Annunzio στο Κιέτι και Βυζαντινού Πολιτισμού στη Fondazione Cardinale Giovanni Colombo στο Μιλάνο μιλάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018), με θέμα: «Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκη. Μία Αγία γυναίκα και η πόλεις της».