Στα άδυτα της Γενετικής Μηχανικής με την Πεμπτουσία

Γενετική Μηχανική, Γονιδιακή Θεραπεία στα Γενετικά Κύτταρα, Επαναπρογραμματισμός σωματικών κυττάρων, ομφαλοπλακουντιακό αίμα, «Παιδιά Σωτήρες», πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή, αρχή της αξιοπρέπειας: τα πιο εξειδικευμένα, αλλά και πιο φλέγοντα ζητήματα βιοηθικής αποκλειστικά στην Πεμπτουσία με την Κατερίνα Χατζημελετίου, τον Νίκο Κόϊο και τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο.