Επιστολή π. Φιλοθέου Ζερβάκου προς μητέρα που ελυπήθη διότι η κόρη της ακολούθησε τη μοναχική ζωή

9 Φεβρουαρίου 2013

Εάν η Ελένη έπαιρνε κακό δρόμο, τότε έπρεπε να λυπηθήτε τόσο πολύ, αλλά η Ελένη ακολούθησε τον δρόμο του Θεού. Άκουσε την φωνή του Ευαγγελίου που λέγει: ο φιλών πατέρα ή μητέρα περισσότερον από εμέ, δεν είναι άξιος να με ακολουθήση. Σας αγαπούσε, σας αγαπά και θα σας αγαπά έως τέλους της ζωής της, αλλά και από σας και από όλους τους συγγενείς και φίλους αγάπησε περισσότεροι τον Χριστόν και επροτίμησεν, από κάθε άλλον άνθρωπον γήινον, μάταιον, να νυμφευθη τον ουράνιον και αθάνατον Νυμφίον Χριστόν. Δεν έπρεπε, λοιπόν, να λυπηθητε τόσο πολύ, επειδή η κόρη σας επροτίμησε να γίνη νύμφη του ουρανίου Βασιλέως Χριστού.

philotheoszervakos3

Όπως, εάν ενυμφεύετο και έπαιρνε ως άνδρα έναν επίγειον βασιλέα ή ένα μεγάλο άρχοντα, δεν θά ελυπήσο, αλλά θα εχαίρεσο, ακόμη περισσότερον πρέπει να χαίρεσαι τώρα που η κόρη σας επροτίμησε να νυμφευθή τον ουράνιον Νυμφίον Χριστόν, και να θεωρής τον εαυτόν σου ως την ευτυχεστέραν μητέρα του κόσμου, διότι ηξιώθης και ελόγου σου να γεννήσεις τοιαύτην θυγατέρα….Σας παρακαλώ να την συγχωρέσετε με την καρδιά σας και να την ευχηθήτε να φανή αντάξια δούλη και νύμφη του ουρανίου Νυμφίου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού… Συναισθάνομαι τον πόνο και την θλίψιν της καρδιάς σας που ελάβετε διά την Ελένην και συνθλίβεται και η ιδική μου καρδία, δι’ αυτό και πάλιν σας παρακαλώ να μη λύπησαι, αλλά να δοξάσετε τον Θεό που την εφώτισε και ακολούθησε τον Χριστόν και εξέλεξε την αγαθήν μερίδα η οποία δεν θα αφαιρεθή από αυτήν. Να την συγχωρέσετε και να την ευχηθείτε να την αξιώση ο Θεός να γίνει αγία και ελόγου σας θα γίνετε μητέρα αγίας… Εάν η Ελένη σας άφησε, ο Χριστός και η Παναγία δεν σας άφησαν˙ θα είναι πάντα μαζί σας. Μην απελπίζεσθε αλλ’ έχετε θάρρος, ελπίδα και πίστιν εις τον Θεόν και την Παναγίαν.

Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων

ο πνευματικός πατήρ

Φιλόθεος Αρχιμανδρίτης

Πηγή: Διμηνιαίο Περιοδικό «Μοναχική Έκφραση», τ.24, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, Έκδοσις Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου, Τρίκορφο Φωκίδος