Παγκόσμιο σχέδιο κατά της πνευμονίας

16 Απριλίου 2013

pneum_upΈως και 2 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο έχει τη δυνατότητα να σώσει το νέο παγκόσμιο σχέδιο δράσης που παρουσιάζεται από τη UNICEF και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Όπως είναι γνωστό η πνευμονία και η διάρροια είναι δύο από τις κύριες αιτίες θανάτου παιδιών κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως.

Το Ολοκληρωμένο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Πνευμονίας και της Διάρροιας καλεί για στενότερο συντονισμό των προσπαθειών για την πρόληψη και τη θεραπεία αυτών των δύο ασθενειών και θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας και την αύξηση της πρόσβασης των παιδιών σε σωτήριες παρεμβάσεις.

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτές τις δύο ασθένειες, έτσι ώστε καμία μεμονωμένη παρέμβαση δεν προσφέρει αποτελεσματική πρόληψη, θεραπεία ή έλεγχο είτε για την πνευμονία είτε για τη διάρροια. Ωστόσο, όπως πλουσιότερες χώρες έχουν αποδείξει, μια σειρά από παραμέτρους αποτελούν το κλειδί για τη μείωση των λοιμώξεων και των θανάτων από τις δύο νόσους.

Για παράδειγμα, η καλή διατροφή και ένα καθαρό περιβάλλον, βοηθούν στην προστασία των παιδιών τόσο από την πνευμονία όσο και από τη διάρροια. Νέα εμβόλια προστατεύουν τα παιδιά από αυτές τις ασθένειες. Η επαρκής πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα κατάλληλα φάρμακα μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά θα λαμβάνουν τη θεραπεία που χρειάζονται. Αλλά πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, δεν έχουν ακόμη επωφεληθεί από όλα αυτά.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα ισότητας. Τα φτωχά παιδιά στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από πνευμονία ή διάρροια, αλλά είναι πολύ λιγότερο πιθανό να λάβουν τις παρεμβάσεις που χρειάζονται», δήλωσε ο Δρ. Mickey Chopra, επικεφαλής των προγραμμάτων υγείας της UNICEF. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εάν στις 75 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων, παρέχουμε στο σύνολο του πληθυσμού την ίδια κάλυψη βασικών παρεμβάσεων που απολαμβάνει το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών, μπορούμε να αποτρέψουμε τους θανάτους 2 εκατομμυρίων παιδιών, ακόμη και πριν το 2015, την προθεσμία των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,» πρόσθεσε ο Δρ. Chopra.

Το νέο Σχέδιο Δράσης UNICEF/ΠΟΥ θέτει σαφείς παγκόσμιους στόχους μέχρι το 2025: 75% μείωση των περιστατικών σοβαρής πνευμονίας και διάρροιας σε σχέση με τα επίπεδα του 2010 μεταξύ των παιδιών κάτω των πέντε ετών και ουσιαστική εξάλειψη των θανάτων και από τις δύο ασθένειες στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Στοχεύει επίσης, σε μείωση κατά 40% των παιδιών κάτω των πέντε ετών που είναι καχεκτικά.

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι σημαντικά υψηλότεροι από τα τρέχοντα επίπεδα. Για παράδειγμα, απαιτούν το 90% των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε αντιβιοτικά για την πνευμονία και άλατα ενυδάτωσης από το στόμα για τη διάρροια, σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα του 31% και 35% αντίστοιχα. Ως ενδιάμεσος στόχος, τουλάχιστον τα μισά παιδιά κάτω των 6 μηνών θα πρέπει να θηλάζουν αποκλειστικά, σε σχέση με τα επίπεδα του 2012 του 39%. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφαλές πόσιμο νερό, από 63% και 89% αντίστοιχα. Επίσης με βάση την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί σε ορισμένες χώρες με την εισαγωγή νέων εμβολίων, επιδιώκεται να υπάρχει 90% κάλυψη με νέα εμβόλια στην ημερομηνία-στόχο.

Το Σχέδιο Δράσης καλεί τις κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις στις ομάδες πληθυσμού με τα χαμηλότερα επίπεδα πρόσβασης σε υπηρεσίες για την πρόληψη και τη θεραπεία της πνευμονίας και της διάρροιας. Σήμερα, σχεδόν το 90% των θανάτων παιδιών από πνευμονία και διάρροια συμβαίνουν στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία.

Το Σχέδιο Δράσης έρχεται σε μια στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα έχει ενισχύσει τη δέσμευσή της προς τους Αναπτυξιακούς Στόχους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της παιδικής θνησιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παγκόσμια εκστρατεία Δέσμευση για την παιδική επιβίωση: Η ανανέωση μιας υπόσχεσης, ένα παγκόσμιο κίνημα με αιχμή του δόρατος τη UNICEF, μέσω του οποίου περισσότερες από 170 χώρες έχουν δεσμευθεί να εξαλείψουν τους θανάτους παιδιών από αιτίες που μπορούν να προληφθούν μέχρι το 2035.

Φωτ.: UNICEF