Η επένδυση στα παιδιά είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης

23 Ιουνίου 2013

 Lef-0672

Διευρωπαϊκά δίκτυα, μαζί με τη UNICEF, παροτρύνουν τους Υπουργούς Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, που συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο αυτή την εβδομάδα να δράσουν άμεσα και να προωθήσουν μέτρα που οδηγούν στη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή τη στιγμή ένα στα τέσσερα παιδιά ζει σε φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση – πάνω από 25 εκατομμύρια παιδιά. Περίπου το 13% των παιδιών αφήνουν το σχολείο χωρίς δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περίπου το 11% των παιδιών ζουν σε νοικοκυριά ανέργων. Αν επιθυμούμε να επιτευχθούν οι στόχοι Ευρώπη 2020 και να έχουμε μια Ευρώπη που βασίζεται πραγματικά σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία και κοινωνία, αυτό πρέπει επειγόντως να αλλάξει.

Ωστόσο, επιπλέον της υψηλής ανεργίας και των επισφαλών συνθηκών εργασίας, τα παιδιά και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν περικοπές στην στήριξη του εισοδήματος και σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας.

Στις 20 Ιουνίου, οι Υπουργοί από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν το Κοινωνικό Πακέτο Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SIP) για την Ανάπτυξη και τη Συνοχή που παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Σε μια εποχή που οι μακροοικονομικές προτεραιότητες εξακολουθούν να καθοδηγούν κυρίως τη συζήτηση, είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η επένδυση σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης και στην αποτελεσματικότητά τους και να δοθεί έμφαση σε μέτρα που θα μπορούσαν να αμβλύνουν κοινωνικές ανισότητες για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Το Κοινωνικό Πακέτο Επενδύσεων περιλαμβάνει τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επενδύοντας στα Παιδιά – Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας. Πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα των οποίων τα μέλη εργάζονται άμεσα με τις οικογένειες και τα παιδιά σε όλη την ΕΕ χαιρέτισαν αυτή την πολιτική καθοδήγηση, τονίζοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την αναγνώριση των παιδιών ως φορείς δικαιωμάτων.

Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με στρατηγικό τρόπο από τα κράτη μέλη για την παροχή πολύ αναγκαίων πόρων για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για την ενίσχυση υπηρεσιών προς το παιδί και την οικογένεια και ολοκληρωμένων στρατηγικών. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 και το Κοινωνικό Πακέτο Επενδύσεων μπορούν μαζί να βάλουν τη Σύσταση σε εφαρμογή. Η τοποθέτηση στην ετήσια ατζέντα (στην Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη), η διαδικασία υποβολής εκθέσεων των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων και η κατά περίπτωση καθοδήγηση προς τις χώρες (οι Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις) θα πρέπει να θέσουν τα κράτη μέλη υπόλογα ως προς τις δεσμεύσεις τους στην Ευρώπη 2020 για μείωση της φτώχειας και τον τερματισμό του κύκλου της φτώχειας.

Η εφαρμογή της Σύστασης εξαρτάται κυρίως από τις πολιτικές επιλογές των κρατών μελών. Αυτό απαιτεί από τις κυβερνήσεις να εξετάσουν ολιστικά τι χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους. Σημαίνει να εξασφαλίσουν ότι οι οικογένειες έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, ότι οι υπηρεσίες για τα παιδιά είναι υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για όλους και ότι τα παιδιά έχουν λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Περισσότερο από ποτέ, αυτή είναι η στιγμή για να γίνουν σημαντικές επιλογές για το μέλλον και για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ρίζα του: Η ισότητα ξεκινά με τα παιδιά της Ευρώπης!

Πηγή: UNICEF