ΟΗΕ: αποκαλυπτική έκθεση

2 Ιουλίου 2013

OHE copy

14.000 θάνατοι παιδιών αποτρέπονται, 47% λιγότεροι θάνατοι μητέρων & 2,1 δις. άνθρωποι με πρόσβαση σε καθαρό νερό. Πολλά όμως αυτά που πρέπει να γίνουν, λέει η Έκθεση του ΟΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας

«Τα παιδιά είναι δημιουργοί και σηματοδότες της προόδου. Εάν ο κόσμος κλιμακώσει τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως η διατροφή, η υγεία και η εκπαίδευση των πλέον μειονεκτούντων παιδιών και οικογενειών, μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, να σώσουμε εκατομμύρια ζωές και να πετύχουμε σπουδαία αποτελέσματα για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές», υπογραμμίζει ο Richard Morgan, Ανώτερος Σύμβουλος για την μετά το 2015 Ατζέντα Ανάπτυξης στη UNICEF Νέας Υόρκης, με την ευκαιρία της δημοσίευσης της πολύ σημαντικής Έκθεσης για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης, σε σχέση με τα παιδιά, είναι:

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας

Ο στόχος μεγαλύτερης μείωσης είναι εφικτός. Παγκοσμίως, σχεδόν ένα στα έξι παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι λιπόβαρο, ενώ ένα στα τέσσερα καχεκτικό (η καχεξία έχει επεκταθεί περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια). Υπολογίζεται ότι το 7% των παιδιών κάτω των πέντε ετών σε όλο τον κόσμο είναι σήμερα υπέρβαρα, κάτι που αποτελεί μια άλλη πτυχή του υποσιτισμού. Το ένα τέταρτο αυτών των παιδιών, ζουν στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι νέοι φέρουν το κύριο βάρος της οικονομικής κρίσης. Οι αρνητικές τάσεις της αγοράς εργασίας για τους νέους αντιπροσώπευαν το 41% της μείωσης του συνολικού ποσοστού απασχόλησης ανά πληθυσμό από το 2007, λόγω της αύξησης της ανεργίας.

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 2: Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πάρα πολλά παιδιά, στερούνται ακόμη του δικαιώματός τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τα φτωχότερα παιδιά, να είναι πιο πιθανό να μείνουν εκτός σχολείου.

Το 2011, 57 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας δημοτικού δεν πήγαιναν σχολείο, μια σημαντική μείωση σε σχέση με 102 εκατομμύρια το 2000. Περισσότερα από τα μισά από αυτά τα παιδιά ζουν στην υποσαχάρια Αφρική. Και στις 63 αναπτυσσόμενες χώρες, τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να μείνουν εκτός σχολείου από ό,τι τα αγόρια, τόσο στο δημοτικό, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το χάσμα μεταξύ των φύλων που φοιτούν στο σχολείο διευρύνεται στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακόμη και για τα κορίτσια που ζουν σε πιο εύπορα νοικοκυριά.

Η φτώχεια στα νοικοκυριά είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση των παιδιών εκτός του σχολείου. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω ερευνών για τα νοικοκυριά στις 63 αναπτυσσόμενες χώρες στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 2005 και 2011. Το ένα στα τέσσερα παιδιά που εγγράφονται στο δημοτικό, πιθανότατα θα εγκαταλείψει το σχολείο πριν την τελευταία τάξη.

Το 2012, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ξεκίνησε την Παγκόσμια Πρωτοβουλία «Πρώτα η Εκπαίδευση», για να καταστεί η εκπαίδευση προτεραιότητα της ανάπτυξης, με στόχο να προσεγγιστεί κάθε παιδί και να βελτιώσει τα μαθησιακά του αποτελέσματα. Η επίτευξη κερδών στον τομέα της εκπαίδευσης θα έχει αντίκτυπο σε όλους τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 3: Προώθηση της ισότητας των φύλων / ενίσχυση γυναικών

Στις αναπτυσσόμενες χώρες συνολικά, η αναλογία εγγραφής των κοριτσιών στο σχολείο σε σχέση με τα αγόρια, σε κάθε επίπεδο της εκπαίδευσης, είναι κοντά ή προσεγγίζει τα αποδεκτά όρια. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα μεταξύ των περιφερειών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί με την πάροδο του χρόνου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά τα κορίτσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά εμπόδια για την εγγραφή τους στο σχολείο στη Βόρεια Αφρική, στην υπόσαχάρια Αφρική και τη Δυτική Ασία.

Οι ανισότητες μεταξύ των δυο φύλων γίνονται πιο αισθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ακόμα μεγαλύτερες στην τριτοβάθμια.

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας

Μεγάλη βελτίωση έχει σημειωθεί στον τομέα της παιδικής θνησιμότητας, η οποία μειώθηκε κατά 41% από 87/1000 ζώντα νεογνά το 1990 σε 51/1000 ζώντα νεογνά το 2011, που σημαίνει 14.000 λιγότεροι θάνατοι το χρόνο. Πολύ περισσότερα όμως πρέπει να γίνουν για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας για τη νεότερη γενιά. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερή εστίαση στα νεογνά (περισσότερο απ ότι τα προηγούμενα χρόνια) και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ιλαράς.

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 5: Βελτίωση της υγείας των μητέρων

Περισσότεροι μητρικοί θάνατοι είναι σήμερα αποτρέψιμοι, όμως η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα σημειώνεται αργά. Η μητρική θνησιμότητα συνολικά μειώθηκε κατά 47%. Στην Ανατολική Ασία, τη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ασία, η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί κατά περίπου τα δύο τρίτα. Παρόλα αυτά, μόνο οι μισές από τις έγκυες γυναίκες στις αναπτυσσόμενες περιοχές πραγματοποιούν τις συνιστώμενες τέσσερις επισκέψεις για προγεννητική φροντίδα, ενώ σχεδόν 50 εκατομμύρια μωρά σε όλο τον κόσμο, γεννιούνται χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.

Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη μείωση του ποσοστού γεννήσεων μεταξύ των εφήβων, περισσότερες από 15 εκατ. από τις 135 εκατ. γεννήσεις παγκοσμίως πραγματοποιούνται από γυναίκες μεταξύ 15 και 19 ετών.

Οι γάμοι παιδιών (πριν την ηλικία των 18) εξακολουθούν να είναι σύνηθες φαινόμενο σε πολλές περιοχές και συνδέονται στενά με την εφηβική αναπαραγωγική διαδικασία.

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 6: Καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών

Η πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία και η γνώση για την πρόληψη του AIDS πρέπει να επεκταθούν, ενώ έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη μάχη κατά της ελονοσίας και της φυματίωσης.

Το 2011, 230.000 λιγότερα παιδιά κάτω των 15 ετών μολύνθηκαν με AIDS, σε σχέση με το 2001. Ο αριθμός των παιδιών που έχουν χάσει τον ένα ή και τους δύο γονείς τους από AIDS παραμένει απίστευτα υψηλός. Το 2011, είχε φτάσει στα 17,3 εκατ. Σχεδόν όλα αυτά τα παιδιά (16 εκατομμύρια) ζουν στην υποσαχάρια Αφρική. Υπολογίζεται ότι 560.000 παιδιά κάτω των 15 ετών λάμβαναν θεραπεία στο τέλος του 2011. Ωστόσο, αυτό αντιπροσώπευε μόνο το 28% του συνόλου των επιλέξιμων παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, στις αναπτυσσόμενες περιοχές, το ίδιο έτος.

Τα μικρά παιδιά είναι πιο πιθανό να χάσουν τη ζωή τους από την ελονοσία: Το 2010, περίπου 219 εκατομμύρια περιπτώσεις ελονοσίας παγκοσμίως οδήγησαν σε περίπου 660.000 θανάτους και πάνω από το 80% από αυτούς ήταν μεταξύ παιδιών κάτω των πέντε ετών. Μέχρι το 2011, πάνω από το ένα τρίτο των παιδιών κάτω των πέντε ετών κοιμόταν κάτω από επεξεργασμένες με εντομοκτόνο κουνουπιέρες, σε σχέση με λιγότερο από 5% το 2000. Ωστόσο, οι μεγάλες διαφορές που διαπιστώθηκαν σε υποπεριοχές. Τα σημερινά επίπεδα της χρήσης επεξεργασμένων με εντομοκτόνο κουνουπιέρων από τα παιδιά εξακολουθούν να είναι πολύ κάτω από το στόχο της καθολικής κάλυψης.

Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας 7: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

Οι πρόοδοι στην υγιεινή είναι εντυπωσιακές – αλλά όχι αρκετές.

Περισσότεροι από 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού από το 1990, υπερβαίνοντας τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας. Ωστόσο, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό για τους φτωχούς της υπαίθρου, μαζί με την ποιότητα του νερού και την ασφάλεια, εξακολουθούν ν αποτελούν σοβαρές ανησυχίες.

Πάνω από 240.000 άτομα την ημέρα, απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής από το 1990 έως το 2011 – εντυπωσιακό μεν, αλλά όχι αρκετό. Η διακοπή της αφόδευσης στην ύπαιθρο και η θέσπιση των κατάλληλων πολιτικών, αποτελούν το κλειδί για την συνέχιση της προόδου στον τομέα της υγιεινής.