Μάρκος ο Ευαγγελιστής (+ 25 Απριλίου)

25 Απριλίου 2014

Για τον ευαγγελιστή Μάρκο υπάρχουν ποικίλες αναφορές τόσο στις Πράξεις των Αποστόλων όσο και σε διάφορες Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Ο άγιος και ευαγγελιστής Μάρκος ήταν γιος της χριστιανής Μαρίας. Το ιουδαϊκό του όνομα ήταν Ιωάννης και προσέλαβε κατά τη συνήθεια της εποχής και δεύτερο όνομα (Μάρκος), ελληνικής ή ρωμαϊκής προέλευσης. Η εύπορη μητέρα του διέθετε την οικία της στην Ιερουσαλήμ για τις συνάξεις των πρώτων χριστιανών. Σύμφωνα με παλαιότερους ερευνητές, σ’ αυτό το σπίτι τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος και ο άνθρωπος «ο κεράμιον ύδατος βαστάζων» (Μάρκ. 14, 13), στον οποίο έστειλε ο Ιησούς τους μαθητές του, για να προετοιμάσουν το πασχάλιο δείπνο, ήταν ο ευαγγελιστής Μάρκος. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι ο άγ. Μάρκος είναι ο νέος που αναφέρεται στο Ευαγγέλιό του, ότι εγκατέλειψε τη «σινδόνα» που φορούσε και έφυγε γυμνός, για να αποφύγει τη σύλληψη,  όταν συνελήφθη ο Ιησούς (Μάρκ. 14, 51-52) – γεγονός που διασώζεται μόνο σε αυτό το Ευαγγέλιο.

EuagelistisMarkos01

Μαρτυρείται σαφώς ότι ο ευαγγελιστής Μάρκος συνεργάστηκε με τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο στη διάδοση του Ευαγγελίου και ότι ήταν ανεψιός του Αποστόλου Βαρνάβα. Σύμφωνα με τον άγιο Επιφάνιο, ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των Εβδομήκοντα μαθητών του Ιησού. Για την εκκλησιαστική παράδοση, ο άγ. Μάρκος ήταν ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας και ο πρώτος Επίσκοπός της.

Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο απευθύνεται σε χριστιανούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις ιουδαϊκές συνήθειες και το πιθανότερο είναι πως γράφτηκε στη Ρώμη μεταξύ των ετών 64-70. Στο επίκεντρο του περιεχομένου του βρίσκεται το πρόσωπο του θεανθρώπου Ιησού, με έμφαση στις πράξεις του και όχι στους λόγους του. Το κείμενο ξεκινά με αναφορά στον Ιωάννη το Βαπτιστή και την έναρξη της δράσης του Ιησού, ενώ μεγάλο συγκριτικά μέρος του καταλαμβάνει η διήγηση του Πάθους.

[Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το έργο του Ομότ. Καθ. Ιωάννη Καραβιδόπουλου, «Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο», εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2006]