Οσιομάρτυς Γεννάδιος

6 Απριλίου 2014

Τη 6η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Γενναδίου († 6 Απριλίου 1818)

Ο άγιος ήταν μοναχός στην Ι. Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους. Με προτροπή του ηγουμένου πήγε στην Κωνσταντινούπολι, συνοδεύοντας δύο μοναχούς, τον Βονιφάτιο και τον Ευδόκιμο, για να ομολογήσουν Χριστό και να μαρτυρήσουν.

gennadios

Δυστυχώς όμως οι δύο υποψήφιοι ομολογητές και μάρτυρες δείλιασαν μπροστά στα βασανιστήρια και αρνήθηκαν τον Χριστό, κατήγγειλαν μάλιστα τον Γεννάδιο ως αιτία της πορείας τους προς το μαρτύριο. Έτσι οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άγιο, τον έκλεισαν στην φυλακή και τον βασάνισαν σκληρά να αρνηθή τον Χριστό.  Επειδή ο άγιος έμεινε σταθερός στην πίση του Χριστού, καταδικάσθηκε στον με αποκεφαλισμό θάνατο το 1818. Έτσι ο Άγιος από συνοδίτης μαρτύρων και μάρτυρας στην προαίρεσι, μαρτύρησε αντί εκείνων.