Οι Άγιοι Μάρτυρες Βιάνωρ και Σιλουανός

10 Ιουλίου 2014

Ο Άγιος Βιάνωρ κατήγετο από την Πισιδία. Ως φαίνεται, στην πατρίδα του γνώρισε τον Χριστό και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, όταν βρέθηκε στη γειτονική Επαρχία της Ισαυρίας. Τότε στην πόλη Αφροδισιάς ηγεμόνας ήταν ο Σεβηριανός, ο οποίος διεκρίνετο για το μίσος του κατά των χριστιανών. Όταν του κατήγγειλαν ότι ο Βιάνωρ ήταν οπαδός της θρησκείας του Χριστού, η οποία κατά τον ρωμαϊκό νόμο ήταν εχθρική προς τον αυτοκράτορα, τον κάλεσε σε απολογία.

siluan

Ο Βιάνωρ με παρρησία ομολόγησε την πίστη του και αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα είδωλα, που εκπροσωπούν ανύπαρκτους θεούς. Ο Σεβηριανός τον υπέβαλε σε σειρά βασανιστηρίων. Τον κρέμασαν και τον έδερναν με ξύλινα σπαθιά, που οι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν στις πολεμικές τους ασκήσεις. Με πυρωμένα σίδερα έκαιγαν το σώμα του. Του έσπασαν τα δόντια και του απέκοψαν τα αυτιά. Ο Μάρτυρας όλα αυτά τα υπέφερε προσευχόμενος με υπομονή και καρτερία. Ένας από τους ειδωλολάτρες που παρευρίσκετο και παρακολουθούσε τα ανατριχιαστικά αυτά βασανιστήρια, Σιλουανός το όνομά του, έμεινε έκθαμβος από τον ηρωισμό και την ανδρεία του Μάρτυρα. Η γαλήνη του προσώπου του και η υπομονή με την οποία αντιμετώπιζε όλα αυτά, τον έπεισαν ότι ο Χριστός, που πίστευε ο Βιάνωρ, είναι ο αληθινός Θεός και δεν άργησε να εκδηλώσει και ο ίδιος ο Σιλουανός την πίστη του και να διακηρύξει ότι είναι και αυτός χριστιανός. Οι δήμιοι στράφηκαν τώρα και εναντίον του. Του έκοψαν τη γλώσσα που ομολόγησε τον Χριστόν και με μανία τον αποκεφάλισαν.

Αμέσως μετά συνέχισαν τα μαρτύρια στον Βιάνορα. Του τρύπησαν τους αστραγάλους με καρφιά, εξώρυξαν τον δεξιό οφθαλμό του, τον έγδαραν και τελικά τον αποκεφάλισαν. Έτσι έλαβε και αυτός το φωτοστέφανο του νικητού αθλητού της πίστεως.

Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Βιάνορος μαζί με την του Αγίου Σιλουανού τη 10ην Ιουλίου.

Απολυτίκιον

Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Βιάνωρ ο Μάρτυς, της Πισιδίας βλαστός, τον δόλιον δράκοντα, ταις των αιμάτων κρουνοίς, αθλήσας απέπνιξε· πίστει γαρ αληθείας, μεληδόν τετμημένος, ώφθη τροπαιοφόρος, του Σωτήρος οπλίτης, πρεσβεύων αδιαλείπτως, υπέρ των ψυχών ημών.

Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ΄. Tη Υπερμάχω

Εν εγκωμίοις τον Βιάνορα τιμήσωμεν, ως αριστέα της θυσίας και αθλήσεως, του Χριστού τον εραστήν και μάρτυρα μέγαν. Πισιδίας τον βλαστόν και εγκαλλώπισμα, αθλητών υπογραμμόν και ζήλου πρότυπον· τούτω κράξωμεν· χαίροις μάρτυς πολύαθλε.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις των μαρτύρων υπογραμμός, και ομολογούντων, θεοδώρητος οδηγός, χαίροις Πισιδίας, ο γόνος και προστάτης, ω αθλητά, Βιάνορ, πίστεως έδρασμα.

Πηγή: Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα· Μητροπολίτου Πισιδίας, Αθλητές στεφανηφόροι· Πισιδίας Παμφυλίας Λυκίας της Μικρασίας, Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2010.