Προτεσταντική Εκκλησία & τεχνικές της παρεμβατικής γονιμοποίησης

25 Αυγούστου 2014

 paremvatiki_28_UP

Οι κοινές προτεσταντικές θεολογικές απόψεις και το κοινό προτεσταντικό ήθος έχουν ως συνέπεια ν’ αξιολογούνται στο χώρο της Προτεσταντικής Εκκλησίας οι τεχνικές της παρεμβατικής γονιμοποίησης με βάση κάποιες κοινές θεολογικές απόψεις και ηθικές αξίες. Σ’ αυτές ανήκουν:

  1. Η βασική προτεσταντική άποψη ότι ο Θεός κυριαρχεί και ελέγχει την ασθένεια κι εργάζεται μέσα από την ανθρώπινη εφευρετικότητα και τεχνολογία για να τη θεραπεύσει και ν’ απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, γι’ αυτό οι πιστοί που δεν μπορούν να γνωρίζουν τη σημασία και το σκοπό της ασθένειας θα πρέπει να εμπιστεύονται την καλοσύνη και την πιστότητα του Θεού.
  2. Η θεολογική άποψη για την αξία της ανθρώπινης ελευθερίας από την οποία πηγάζει ο σεβασμός του προσώπου και η αυτονομία του, η οποία εκφράζεται πλήρως όταν υπάρχει σχέση με το Θεό και ανάληψη της προσωπικής ευθύνης προς την κοινωνία.
  3.  Η άποψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι υπηρέτες και βοηθοί ο ένας προς τον άλλο και ν’ αποκαλύπτουν στις θέσεις που κατέχουν στο χώρο της εργασίας τους την αγάπη και τη συμπόνια του Θεού και ειδικότερα οι γιατροί θα πρέπει να συμπάσχουν με τους ασθενείς και να δημιουργούν σχέσεις σεβασμού και φροντίδας, αφού η ιατρική είναι κλήση και επάγγελμα.

Εντούτοις, δεν υπάρχει μια ενιαία ηθική αξιολόγηση των παρεμβατικών αναπαραγωγικών τεχνικών απ’ όλες τις Προτεσταντικές ομολογίες λόγω της παράλληλης ύπαρξης ενός πλουραλισμού θεολογικών απόψεων και της ελευθερίας κάθε προτεστάντη ν’ αξιολογεί τις εν λόγω τεχνικές με βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις και αξίες[1].

Η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία δείχνοντας συμπόνια και ευαισθησία προς τα άτεκνα ζεύγη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα γονιμότητας και γνωρίζοντας ότι οι παρεμβατικές αναπαραγωγικές τεχνικές είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο κατάχρησης αναγνωρίζει την τεχνητή σπερματέγχυση και την εξωσωματική γονιμοποίηση ως τεχνικές με θετικό ηθικό περιεχόμενο μόνο όταν εφαρμόζονται εντός του γάμου με γαμέτες προερχόμενους από τους συζύγους διότι μόνο σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται σεβαστή η χριστιανική απαίτηση ο καθένας από τους συζύγους ν’ αντιμετωπίζει τον άλλο ως αναντικατάστατο στην αναπαραγωγή[2].

Εκφράζει όμως κάποιον ηθικό δισταγμό για την εξωσωματική γονιμοποίηση ένεκα της δημιουργίας υπεράριθμων εμβρύων, η οποία εγείρει το ερώτημα περί της μη σκόπιμης δημιουργίας ζωής και προτείνει την καταστροφή των εμβρύων που έχουν αποθηκευτεί για χρήση σε μια μελλοντική εξωσωματική από το ζευγάρι στο οποίο ανήκουν, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί. Η προτίμηση στην καταστροφή των περισσευούμενων εμβρύων της εξωσωματικής οφείλεται στο ότι η πρεσβυτεριανή Εκκλησία θεωρεί την πώληση εμβρύων και τη δωρεά εμβρύων για να χρησιμοποιηθούν από άλλα άτεκνα ζεύγη ή την επιστημονική έρευνα, εκτός από την περίπτωση που τα εμφανή οφέλη της χρησιμοποίησης εμβρύων στην επιστημονική έρευνα δεν μπορούν ν’ αντικατασταθούν από τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση κάποιου υποκατάστατου, πρακτικές ανήθικες, καθώς μετατρέπουν το έμβρυο σε αντικείμενο, καταργούν το γενετικό δεσμό μεταξύ γονέων και παιδιών και αντιτίθεται στη χριστιανική έννοια του γάμου. Επιπλέον, ως πρακτικές ασυμβίβαστες με τη χριστιανική ηθική εκλαμβάνει τη δωρεά γαμετών και την παρένθετη μητρότητα, επειδή με την εισαγωγή τρίτου προσώπου στη διαδικασία της αναπαραγωγής παραβιάζουν τη βασική χριστιανική αρχή της αντιμετώπισης του άλλου συζύγου ως αναντικατάστατου στην αναπαραγωγή, καταργούν τους γενετικούς δεσμούς γονέων και παιδιών και αλλοιώνουν τη χριστιανική έννοια του γάμου[3].

Παρατήρηση: Συνεχίζουμε την παρουσίαση σε σειρά άρθρων της μελέτης σχετικά με την Παρεμβατική Γονιμοποίηση της καθηγήτριας Μ.Ε. και θεολόγου, Χαρίκλειας Φωτοπούλου. Πρόκειται για αναθεωρημένη έκδοση του κειμένου το οποίο κατατέθηκε στο ΕΑΠ ως μεταπτυχιακή – διπλωματική εργασία με επιβλέποντες τους κ. Ν. Κόϊο και Ντ. Αθανασοπούλου


[1] M. Pauls and  R. Hutchinson, Review Bioethics for clinicians: 28. Protestant bioethics, διαδικτυακός τόπος:http:// www.cmaj.ca/content/166/3/339.ful   (ανάκτηση 12-04-2013)
[2] Three Christian Views on Assisted Conception and Marriage – The Roman Catholic Church, Church of England and Presbyterian Church of Scotland, διαδικτυακός τόπος: http://www.eubios.info/EJ64H.htm  (ανάκτηση 12-04-2013)
[3] Three Christian Views on Assisted Conception and Marriage – The Roman Catholic Church, Church of England and Presbyterian Church of Scotland, διαδικτυακός http://τόπος: www.eubios.info/EJ64H.htm (ανάκτηση 12-04-2013)