Αστυνόμευση και κοινωνική πρόνοια εναντίον εγκληματικότητας

10 Σεπτεμβρίου 2016

Tzora-Culture_23_UP

Συνεχίζοντας την παρουσίαση της έρευνας για τις πολυπολιτισμικές κοινότητες, περνάμε στις στάσεις και απόψεις των ερωτηθέντων για τις διάφορες μορφές εγκληματικότητας που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο Αχαρνών.

Στην ερώτηση αν υπάρχει εγκληματικότητα στο Δήμο Αχαρνών τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν λίγο, τα 13 (29%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πολύ, τα 19 (43%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν πάρα πολύ και τέλος τα 11 (24%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν.

Tzora-Culture_23_17Διάγραμμα 17: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν υπάρχει Εγκληματικότητα στο Δήμο Αχαρνών

Στην ερώτηση πού πιστεύουν ότι οφείλεται η εγκληματικότητα στο Δήμο Αχαρνών, τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στους παράνομους μετανάστες, τα 2 (4%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στην πολυπολιτισμικότητα, τα 4 (9%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στους αλλοδαπούς, τα 7 (16%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στη φτώχεια (χαμηλό επίπεδο διαβίωσης), τα 9 (20%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στην αδιαφορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και στην ανοχή που υποδεικνύει στην εγκληματικότητα), τα 9 (20%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στα ναρκωτικά και τους Αθίγγανους – Ρομ που τα διακινούν, τα  6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν στην ελλιπή αστυνόμευση (αδιαφορία και ανοχή που επιδεικνύει στην εγκληματικότητα) και τέλος τα 7 (16%) από τα 45 άτομα του δείγματος δεν απάντησαν.

Tzora-Culture_23_18Διάγραμμα 18: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων αναφορικά με το ποιος ευθύνεται για την Εγκληματικότητα που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Αχαρνών

Στην ερώτηση ποια μορφή εγκληματικότητας εντοπίζεται ιδιαίτερα στο Δήμο Αχαρνών τα 45 (100%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Ναρκωτικά», τα 33 (73%) από τα 45 άτομα του δείγματος «Ληστεία», τα 36 (80%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Κλοπή», τα 6 (13%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Κλοπή», τα 14 (31%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Ανθρωποκτονία», τα 27 (60%) από τα 45 άτομα του δείγματος «Αλητεία», τα 20 (44%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Επαιτεία», τα 30 (67%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Οπλοφορία», τα 9 (20%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Πορνεία» και τέλος τα 5 (11%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν «Βιασμός».

Tzora-Culture_23_19Διάγραμμα 19: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων αναφορικά με το ποια μορφής Εγκληματικότητας εντοπίζεται ιδιαίτερα στο Δήμο Αχαρνών

Στην ερώτηση αν έχουν πέσει θύμα εγκληματικότητας τα 23 (51%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν ναι και τα 22 (49%) από τα 45 άτομα του δείγματος απάντησαν όχι.

Tzora-Culture_23_20Διάγραμμα 20: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση εάν έχουν πέσει θύμα εγκλήματος

Στην ερώτηση να διευκρινίσουν τον τόπο εγκλήματος τα 11 (48%) από τα 23 άτομα που έχουν πέσει θύμα εγκληματικότητας δήλωσαν στο σπίτι (Ληστεία, κλοπή), τα 5 (22%) από τα 23 άτομα που έχουν πέσει θύμα εγκληματικότητας δήλωσαν στο δρόμο (Ληστεία) και τα 7 (30%) από τα 23 άτομα που έχουν πέσει θύμα εγκληματικότητας δήλωσαν στη δουλειά τους (Ληστεία, κλοπή).

Στην ερώτηση τι εθνικότητας ήταν ο δράστης, τα 14 (60%) από τα 23 άτομα που έχουν πέσει θύμα εγκληματικότητας δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν καθώς δεν τους συνέλαβε η Αστυνομία και τα 9 (40%) από τα 23 άτομα που έχουν πέσει θύμα εγκληματικότητας, δήλωσαν διάφορες εθνικότητες και πληθυσμιακές ομάδες (από τις οποίες οι 6 δήλωσαν ότι το κατάλαβαν από την ομιλία, 2 το ανέφεραν μάρτυρες και 1 το υπέθεσε μόνος του ).

Tzora-Culture_23_21Διάγραμμα 21: Τα ποσοστά και οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην ερώτηση τι εθνικότητας ήταν ο δράστης της εγκληματικής ενέργειας

Τέλος στην ερώτηση ποια θεωρούν καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τα 37 (83%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν μεγαλύτερη αστυνόμευση και τα 15 (33%) από τα 45 άτομα του δείγματος δήλωσαν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα κοινωνικής πρόνοιας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί, ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν και τα δύο (αστυνόμευση και μέτρα κοινωνικής πρόνοιας) εξίσου αναγκαία και ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Θεωρούν ότι η μεγαλύτερη αστυνόμευση και έλεγχοι απομακρυσμένων κατοικιών είναι βραχυπρόθεσμα αναγκαία, ωστόσο κέντρα επανένταξης, αναβάθμιση μορφωτικού επιπέδου μέσα από μορφωτικές ημερίδες, υλική βοήθεια σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, ανάθεση ευθυνών και ζυμώσεις με την υπόλοιπη κοινωνία περιθωριοποιημένων ατόμων μπορεί να την περιορίσει.


Παρατήρηση: Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της Διπλωματικής Εργασίας «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολυπολιτισμικότητα. H περίπτωση του Δήμου Αχαρνών» της φοιτήτριας του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ) και πολιτικής επιστήμονος κ. Φωτεινής Τζώρα. Η εργασία εκπονήθηκε με α’ επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, β’ επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Συλαίου Στυλιανή και Ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον κ. Μπαντιμαρούδη Φιλήμονα, δημοσιεύεται, δε, εμπλουτισμένη σε συνέχειες από την ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ.

Διαβάστε το προηγούμενο τμήμα της εργασίας εδώ