Ο Θεός είναι παντού και πάντοτε ανάμεσά μας

18 Νοεμβρίου 2016

aimilianos_11

Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, στο πρώτο μέρος της ομιλίας του, αναφερόμενος σε μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και της αγίας ζωής της Εκκλησίας, τονίζει ότι ο αόρατος, ακατάληπτος και έξω πάσης της κτίσεως Θεός, δεν μένει στην υπερβατικότητά Του, αλλά ταπεινώνεται, ευρισκόμενος παντού και πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους, οπότε το δικό μας έργο είναι να αναγνωρίζουμε τα σημάδια της παρουσίας Του στον κόσμο και στην ζωή μας.