Θαυμαστές Διηγήσεις: Μια νέα ενότητα στην Πεμπτουσία

5 Μαρτίου 2018

Ο ίδιος ο Χριστός είπε και διαβεβαίωσε τους πιστεύοντας σε αυτόν πως: “Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακείνος ποιήσει”!

Κάτι βεβαίως παράδοξο αφού ο ίδιος ήταν Θεάνθρωπος! Τα λόγια αυτά του Κυρίου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για την απλόχερη εύνοια του Τριαδικού Θεού προς τους ανθρώπους αλλά και την κλήση που έλαβε ο άνθρωπος· και μάλιστα χωρίς καμιά ζηλοτυπία από τον ευεργέτη. Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τη δυνατότητα του πιστεύοντος να γίνεται σύμμορφος ως προς τις δυνατότητες του Κυρίου και Θεού του; Να πράττει δηλαδή ότι και ο Θεάνθρωπος Χριστός!

Αλλά το πλέον ανήκουστο -σύμφωνα με τη λογική του κόσμου τούτου- βρίσκεται στο συμπλήρωμα της φράσης του Κυρίου η οποία αναφέρει: “και μείζονα τούτων ποιήσει ότι εγώ προς τον πατέρα μου πορεύομαι”. Ο λόγος αυτός μοιάζει να λέγει πως σας αφήνω στο πόδι μου και πως η παρουσία μου μέσα σας, μέσω της πίστης, θα σας δώσει τη δυνατότητα για να πραγματοποιήσετε μεγαλύτερες θαυμαστές ενέργειες και παρεμβάσεις απ’ ότι εγώ! Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο!

Και βέβαια, τα λόγια του Κυρίου δεν έμειναν κλεισμένα μόνον μέσα στον νουν και τις καρδιές των μαθητών Του και Αποστόλων και στις σελίδες των Ευαγγελίων ως κάποιες υποσχέσεις. Λίγο μετά την Ανάσταση Του, και μετά την Πεντηκοστή, ακόμη και η σκιά των Αποστόλων όταν έπεφτε στους ασθενείς τους έκανε καλά! Οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια του κηρύγματός τους και τους καλέσματος των ανθρώπων στην πίστη και την ενότητα της οικουμένης εν Θεώ, “Ίνα ώσι εν”, τελούσαν ποικίλα σημεία και τέρατα!

Την ίδια δυνατότητα έλαβε και η Υπεραγία Θεοτόκος, αφού όπως όλοι ξέρουμε άπειρες είναι οι παρεμβάσεις, τα θαύματα και οι ευεργεσίες της προς την ανθρωπότητα! Το μαρτυρούν και το φανερώνουν οι πολλές θαυματουργές Της εικόνες, στις οποίες οι άνθρωποι προστρέχουν ως έσχατο καταφύγιο αντίληψης, προσδοκίας και έκτακτης βοηθείας! Η Υπεραγία Θεοτόκος μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ανατρέψει με την αγάπή της μια δικαίως προειλημμένη απόφαση ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κύριος έχει διαφορετική γνώμη.

Τρανό παράδειγμα η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Σύμφωνα με την παράδοση, παρά την αντίθετη γνώμη του Υιού της η Παναγία μας επενέβη και ειδοποίησε τους μοναχούς της μονής να μην ανοίξουν την πύλη του μοναστηριού γιατί καραδοκούσαν πειρατές για να την λεηλατήσουν και φυσικά για να κακοποιήσουν τους μονάχους. Η Παναγία μας συνέχισε να απευθύνεται στον ηγούμενο του μοναστηριού, ακόμη και όταν ο εν αγκάλαις μικρός Χριστός έτεινε το χεράκι του για να Της κλείσει το στόμα λέγοντάς: «Μη, Μητέρα μου, μην τους το λες. Άφησε τους να τιμωρηθούν, όπως τους αξίζει, γιατί αμελούν τα μοναχικά τους καθήκοντα»…

Υπεραγία Θεοτόκος, Απόστολοι αλλά και οι άγιοι, οι σημειοφόροι, χαρισματούχοι, χαριτωμένοι ευλαβείς μοναχοί και πιστοί έλαβαν αντίστοιχη δυνατότητα. Τα συναξάρια και οι ποικίλες διηγήσεις βρίθουν τέτοιων σημείων κατά τις οποίες νικάτε η τάξη της φύσεως. Οι παρεμβάσεις των αγίων αλλάζουν τη φυσική ροή των γεγονότων: Νεκροί εγείρονται, ασθενείς γιατρεύονται και μάλιστα ενίοτε ακαριαία, άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από ακάθαρτα πνεύματα ελευθερώνονται, άγιοι ακόμη και εν ζωή εμφανίζονται σε πολύ δύσκολες στιγμές για να ανατρέψουν μια κακή εξέλιξη και να σώσουν κινδυνεύοντες, προορατικοί και διορατικοί γέροντες διορθώνουν και αποκαλύπτουν καταστάσεις οι οποίες δεν θα ήταν ευεργετικές για τους πιστούς, ακόμη ίπτανται και μεταφέρονται επί πτερύγων ανέμων οφθαλμοφανώς, αγράμματοι γέροντες συνδιαλέγονται με επιστήμονες και παρουσιάζουν λύσεις επιστημονικές, μιλούν με αλλόγλωσους ξένους στη γλώσσα της Πεντηκοστής και συνεννοούνται άριστα…

Ένα ατέλειωτο πανηγύρι πίστεως και ευλογίας που προσφέρει ο Τριαδικός Θεός  ως δυνατότητα μέχρι τις μέρες μας στους ευλαβείς πιστούς Του και στην Εκκλησία Του και η ίδια το αντιπροσφέρει απλόχερα. Ακόμη και σε ετεροδόξους και αλλοθρήσκους! Τα παραδείγματα είναι άπειρα!

Και όλα αυτά, και για να επιστρέψουμε από εκεί που αρχίσαμε, δηλαδή στη συνέχεια του λόγου του Χριστού ο οποίος διαβεβαιώνει ότι: “και ό,τι αν αιτήσητε εν τω ονόματί μου και τούτο ποιήσω ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τω υιώ”!

Μέσα λοιπόν από τις “Θαυμαστές διηγήσεις” οι οποίες εγκαινιάζονται σήμερα στην “Πεμπτουσία”, οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν, να ζήσουν και να ψηλαφήσουν την αέναη χάρη με την οποία πλούτισε ο Θεός τους φίλους Του, για να πραγματοποιούν έκτακτες και θαυματουργικές παρεμβάσεις προς διακονία και αγιασμό του πληρώματος της Εκκλησίας και δόξα Αυτού!