Εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε

14 Αυγούστου 2018

Ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, μιλώντας για την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τονίζει ότι η Παναγία δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, όταν εκάθισε εκ δεξιών του Θεού μετά την θεία μετάστασή της, αλλά πρεσβεύει πάντοτε για την σωτηρία όλων των ανθρώπων που πιστεύουν και αγωνίζονται να ζήσουν κατά Χριστόν.