Ιερομόναχος Βαρλαάμ Καψαλιώτης (1833 – 1934)

1 Οκτωβρίου 2018

Καταγόταν από την κοινότητα Μπουϊματσένι του νομού Μποντοσάνι της Ρουμανίας. Οι χωρικοί γονείς του διακρίνονταν για την πλούσια ευσέβεια τους. Επιθυμώντας ν’ ακολουθήσει την ευαγγελική ζωή ήλθε στο Άγιον Όρος να μονάσει, όπου εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός.

Ο Καψαλιώτης Γέροντας Βαρλαάμ.

Μετά από πολλά χρόνια ασκήσεως στον ιερό Άθωνα, ο ονομαστός αυτός ασκητής και σπουδαίος πατήρ επέστρεψε στην πατρίδα του. Παρέμεινε στη σκήτη Κοζάντσεα-Μποντοσάνι. Εκεί χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και κατεστάθη Δίκαιος της το 1899. Επί μία δωδεκαετία διακυβέρνησε τη σκήτη ως άριστος Πνευματικός. Βοήθησε πολλούς μαθητές του στην ανοδική πνευματική τους πορεία με τον φόβο του Θεού, την τήρηση των θείων εντολών, την αέναη κυριακή προσευχή, την υπακοή και την ελεημοσύνη.

Το 1912 ο Γέροντας Βαρλαάμ ήλθε ξανά στο Άγιον Όρος και παρά τη μεγάλη του ηλικία και το αξίωμά του θέλησε να γίνει υποτακτικός. Υποτάχθηκε μάλιστα σε Γέροντα λίαν αυστηρό, του Κελλίου του Αγίου Νικολάου της Καψάλας, τον Ιερομόναχο Νικόλαο, που λόγω της μεγάλης αυστηρότητας του δεν πήγαινε κανείς για υποτακτικός του. Από ευλάβεια στον προστάτη του άγιο άρχισε να επισκευάζει τον ναό του Κελλίου του, δεν είχε όμως τα απαιτούμενα χρήματα για να τον ολοκληρώσει. Λυπημένος πολύ κρέμασε την εικόνα του αγίου σ’ ένα δένδρο και προσευχόμενος παρακαλούσε τον άγιο να θαυματουργήσει μ’ ένα τρόπο, ώστε να βρεθούν τα χρήματα και να τελειώσει τον ναό του.

Το Κελλί του Αγίου Νικολάου στη Καψάλα.

Ενώ προσευχόταν ο ασκητής, έφθασε ο Γέροντας Βαρλαάμ και βοήθησε για την αποπεράτωση της εκκλησίας. Έμεινε πλησίον του Γέροντος Νικολάου και απέκτησαν συνοδεία. Το 1934 εκοιμήθη ο Γέροντας Βαρλαάμ Βάντου κι ετάφη δίπλα στο ναό του αγίου Νικολάου και δίπλα στον τάφο του Γέροντός του Νικολάου.

Πηγές – Βιβλιογραφία:

Ιωαννικίου Μπαλάν ιερομ., Ρουμάνικο Γεροντικό, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 472.

 

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Μέγα Γεροντικό εναρέτων Αγιορειτών του εικοστού αιώνος, τόμ. Α΄ 1901-1955, εκδ. Μυγδονία, Άγιον Ορος 2011.