Ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Παφίλης εξελέγη Επίσκοπος Μελιτηνής

10 Οκτωβρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σήμερον, Τρίτην, 9ην Οκτωβρίου 2018, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Εν αρχή της πρώτης συνεδρίας αντηλλάγησαν μεταξύ του Παναγιωτάτου Πατριάρχου και του Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κυρίου Γερμανού, εκ μέρους των νέων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αι ειθισμέναι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις.

Κατ᾿ αυτήν, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Παφίλης, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας, εξελέγη παμψηφεί Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Μελιτηνής.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου