Λόγος Γ΄: Συμβουλή προς την Ορθόδοξη Σύνοδο

12 Νοεμβρίου 2018

Λόγος γ΄

Συμβουλή προς την Ορθόδοξη Σύνοδο κατά του Εβραίου Ισαάκ, του μάγου και αγύρτη

Η πραότητα, η ήσυχη και υπομονετική στάση προς όλες τις ανθρώπινες παραβάσεις είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για όλους μας, ειδικότερα δε για τους ιερείς του Υψίστου, όπως λέγει η θεία φωνή: «Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς και μάθετε από εμού, ότι πράός ειμι και ταπεινός τη καρδία» [1]. Αλλά εναντίον αυτών που εναντιώνονται και αντιστέκονται στην αληθινή πίστη και προσπαθούν με λόγια και έργα να την βλάψουν και να προσελκύσουν στην πλάνη τους όσους ανατράφηκαν μέσα σε αυτήν, εναντίον αυτών είναι πολύ δίκαιο να δεχθούμε με όλη την ψυχή μας τον αξιέπαινο θείο ζήλο υπέρ της ευσεβείας κατά τον λόγο του προφήτη: «Ουχί τους μισούντάς σε, Κύριε, εμίσησα και επί τοις εχθροίς σου εξετηκόμην» [2]; Ποιος άλλος ήταν περισσότερο πράος από τον θεοπροφήτη Μωυσή; Αλλά ακόμη και αυτός, όταν είδε τους ανθρώπους να παρανομούν και με την ανοησία τους να εξοργίζουν τον Ύψιστο, απέθεσε σοφά την πραότητά του και δεν έδειξε έλεος μήτε σε γέροντες, μήτε σε νέους, ούτε σε γερόντισσες, ούτε σε νεαρές παρθένες, αλλά πρόσταξε τους ζηλωτές του νόμου, τους Λευίτες, χωρίς έλεος, να τους φονεύσουν όλους, είτε ήταν συγγενείς, είτε γέροντες, είτε νέοι, επειδή λησμόνησαν τις πάμπολλες μεγάλες ευεργεσίες και τα θαύματα του Θεού προς αυτούς, και παραστράτησαν προς την ειδωλολατρία.

Να μιμηθούμε επίσης τον θείο ζήλο του Φινεές, που διαπέρασε με την λόγχη του τον Ζαμβρί, τον ηγεμόνα των Ισραηλιτών, και την Μαδιανίτιδα την ώρα της σιχαμερής παρανομίας τους [3]. «Και έστι Φινεές και εξιλάσατο και εκοπίασεν η θραύσις» [4], όπως λέγει η Γραφή, δηλαδή έπαυσε η εξολόθρευση του λαού των Ιουδαίων από την οργή του Θεού, αφού σε μία και μόνον ημέρα πέθαναν είκοσι τρεις χιλιάδες εξαιτίας της σαρκικής τους αμαρτίας.

Ω, πόσο ωραίος ήταν ο ζήλος αυτού του θαυμαστού άνδρα, χάρη του οποίου όχι μόνο απετράπη η μεγάλη και δικαία οργή του Θεού κατά του λαού του Ισραήλ, αλλά «και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος» [5]. Να μην αναφερθώ στον θαυμαστό Ηλία και τον Ελισαίο και σε όσα από θείο ζήλο και για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του λαού του Ισραήλ έκαναν. Αλλά ποιος δεν γνωρίζει τι έπραξε ο μακάριος αρχιεπίσκοπος Λέων της Κατάνης στον κακό μάγο Ηλιόδωρο και ποιος ακούγοντάς το δεν τρόμαξε; Για μεγάλο χρονικό διάστημα ανεχόταν τις διάφορες πράξεις του, με τις οποίες εκείνος βασάνιζε το ιερό ποίμνιο του Χριστού Σωτήρος και το εσκανδάλιζε. Τελικά, όταν διαπίστωσε ότι η κατάστασή του ήταν αθεράπευτη, δεν άντεξε άλλο, και όταν ο Ηλιόδωρος κατά την διάρκεια της εσπερινής λειτουργίας με τις σατανικές μαγγανείες του προκάλεσε σύγχυση στην ίδια την ιεροτελεστία, ο ιερέας του Θεού, ο θαυμαστός Λέων, άναψε από θείο ζήλο, βγήκε γρήγορα από την Αγία Τράπεζα και με το ωμοφόριό του περιτύλιξε άφοβα τον λαιμό του Ηλιοδώρου. Έπειτα τον έσυρε ως την πλατεία της αγοράς και εκεί, αφού μετά από διαταγή του άναψαν μεγάλη πυρά, τον έσυρε ως την φωτιά, μπήκε μαζί του μέσα της και παρέμεινε εκεί, αυτός ο αρχιερέας του Θεού κρατώντας τον μάγο με το ωμοφόριό του, έως ότου αυτός ο απαίσιος μαθητής και υπηρέτης των δαιμόνων να καεί ολόκληρος. Ο ιερέας όμως, του Θεού, πάνσοφος και ευσεβής αγωνιστής Λέων, βγήκε από την φωτιά σώος και αβλαβής· ούτε μία τρίχα του δεν κάηκε μέσα σε αυτήν.

Μιμούμενοι αυτόν και εσείς, ως συνεχιστές αυτών των ανδρών και συμμέτοχοι των ίδιων μυστηρίων, επιδείξετε και εσείς τον ίδιο ζήλο, όπως αυτοί, και με όλη την ψυχή σας επαναλάβετε παρόμοια ανδραγαθήματα υπέρ της ευσεβείας. Και αυτούς που την αντιμάχονται, όποιοι και αν είναι, μην τους ντραπείτε, αλλά αντισταθείτε αποστολικά με μία ψυχή και μία σκέψη και με το θάρρος που αρμόζει στους ορθοδόξους ιερείς του Θεού. Όσους δε εσκανδάλισαν το ποίμνιο του Χριστού, να τους παραδώσετε στις αρχές για να υποστούν την κατάλληλη τιμωρία, ώστε και οι άλλοι να συνετιστούν, για να μην παραπλανούν στο μέλλον τα πρόβατα του Χριστού στην ορθόδοξη γη μας. Τι κοινό έχει ο πιστός με τον άπιστο; Αυτοί σταύρωσαν Εκείνον τον οποίον προσκυνούμε και πιστεύουμε και από τον οποίον αντλούμε την σωτηρία μας. Αντίθετα αυτοί ακατάπαυστα καταρώνται Εκείνον, τον οποίον εμείς μέρα-νύχτα ευλογούμε και δοξάζουμε μαζί με τον Πατέρα και το άγιο Πνεύμα. Τηρείστε την γη μας καθαρή και αμόλυντη από αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά. Να είστε κοινωνοί των αρχαίων ζηλωτών, για να αξιωθείτε και εσείς τους ιδίους με αυτούς στεφάνους και επαίνους στον μέλλοντα αιώνα από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, του οποίου η δόξα είναι εις στους αιώνες των αιώνων μαζί με τον άναρχο Πατέρα και το άγιο Πνεύμα. Αμήν.

1. Ματ. 11,29.
2. Ψαλμ. 138,21.
3. Αριθ. 25,7.
4. Ψαλμ., 105,30.
5. Ψαλμ. 105,31.

Σχετικά άρθρα Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
Λόγος Στ΄: Λόγος ελεγκτικός κατά της πλάνης των Αγαρηνών και εκείνου που την επινόησε 11 Ιανουαρίου 2019 Λόγος Στ΄: Λόγος ελεγκτικός κατά της πλάνης των Αγαρηνών και εκείνου που την επινόησε, του Μωάμεθ του κυνός Κατά το μέτρο της ευσεβούς δυνάμεως που υπάρχει μέσα μου, και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε ήδη στηλιτεύσει την βλαβερή πίστη των Ιουδαίων αλλά και την ελληνική ασέβεια και τις λατινικές αιρέσεις . Αν παραλείψουμε όμως την στηλίτευ...
Πορίσματα Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδος: «Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (Από το Άγιον Όρος στη Ρωσσία (1518-2018)» 22 Δεκεμβρίου 2018 Πορίσματα Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδος: «Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (Από το Άγιον Όρος στη Ρωσσία (1518-2018)» 1. Ο άγιος Μάξιμος εντάσσεται στη χορεία των ησυχαστών Πατέρων, οι οποίοι απεργάστηκαν μία «πνευματική μετάγγιση» της ορθοδόξου παραδόσεως στην Εκκλησία της Ρωσσίας. Αποτελεί, μάλιστα, την κορύφωση αυτού του πνευματικού εγχειρήματος. ...
Εμφανή και κεκρυμμένα αίτια της δικαστικής διώξεως του αγίου Μαξίμου του Γραικού 22 Δεκεμβρίου 2018 Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1525 ξεκινά η δίκη του Αγίου Μαξίμου στη Μόσχα, αρχικά στο παλάτι του Ρώσου ηγεμόνα και κατόπιν στη Συνοδική μεγάλη αίθουσα του Πατριαρχείου της Μόσχας . Έχει προηγηθεί συστηματική προπαγάνδα απαξιώσεώς του εκ μέρους του επιτελείου του Μητροπολίτη Δανιήλ, παρουσιάζοντάς τον ως αιρετικό, κατάσκοπο και όργανο του Σατανά . Τ...
Ο Άγιος Μάξιμος και η κατάσταση στην Ρωσία 18 Δεκεμβρίου 2018 Κορυφαία στιγμή στη ζωή του Αγίου Μαξίμου του Γραικού αποτελεί η διπλή δίκη του. Πώς όμως κατέληξε εκεί; Από το 1518 που έφτασε στην Ρωσία μέχρι το 1525 που οδηγείται στην πρώτη του δίκη, έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα της μεγάλης εκκλησιαστικής, θεολογικής, πνευματικής και ηθικής παρακμής της Ρωσικής κοινωνίας γενικά και της Ρωσικής Εκκλησίας ειδικό...
Εργασίες Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας: «Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός – Από το Άγιον Όρος στην Ρωσία (1518-2018)» 17 Δεκεμβρίου 2018 Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως διοργάνωσαν σήμερα, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου έ.έ., Διεθνή Επιστημονική Ημερίδα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό, «Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός – Από το Άγιον Όρος στην Ρωσία (1518-2018)», με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 500 ετών από της μεταβάσεως του Αγίου Μαξ...