Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής

14 Νοεμβρίου 2018

 

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, αναλύοντας την Α΄ Προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τονίζει ότι η αγάπη που ζητεί τα εαυτής παύει να είναι αγάπη και γίνεται δοσοληψία, ενώ η πραγματική, ανιδιοτελής αγάπη ολοκληρώνεται όταν προσφέρεται χωρίς αντάλλαγμα.