Προσβάσιμη σελίδα

Τυπικά Θείας Λειτουργίας – Θρασύβουλος Στανίτσας-Νικόλαος Ξύδας

Από την Πρίγκηπο το 1963 ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας μετά του δοκιμοτάτου ιεροψάλτου και σπουδαίου διδασκάλου της καθ’ ημάς Παραδόσεως Νικολάου Ξύδα, ψάλλουν τις δύο Στάσεις των Τυπικών.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Δ’ Ματθαίου (21/07/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Γ΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)