Συγγραφείς
† Θρασύβουλος Στανίτσας, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
Άρθρα
21 Μαΐου 2023
Δοξαστικό Αίνων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης-(Θρ Στανίτσας) Βυζαντινή Μουσική
18 Δεκεμβρίου 2022
Δοξαστικόν Αίνων της Κυριακής προ Χριστού Γεννήσεως – ( Ήχος Πλ.Δ’) – Θρασύβουλος Στανίτσας Βυζαντινή Μουσική
25 Ιουνίου 2022
«Μετά μύρων» Εωθινόν Β΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας) Μουσική
7 Ιανουαρίου 2022
Δύναμις «Όσοι εις Χριστόν» – Θρασύβουλος Στανίτσα Βυζαντινή Μουσική
14 Απριλίου 2021
«Ψυχή μου, ψυχή μου» – Θρασύβουλος Στανίτσας Βυζαντινή Μουσική
13 Μαρτίου 2020
«Την ωραιότητα της παρθενίας σου» – Χορωδία Θρασυβούλου Στανίτσα Βυζαντινή Μουσική
11 Μαρτίου 2020
«Νυν αι δυνάμεις των ουρανών» – Χορωδία Θρασυβούλου Στανίτσα Βυζαντινή Μουσική
1 Αυγούστου 2019
Άλαλα τα χείλη – (Ήχος Πλ. Δ΄) – Θρασύβουλος Στανίτσας Βυζαντινή Μουσική
29 Δεκεμβρίου 2018
Τυπικά Θείας Λειτουργίας – Θρασύβουλος Στανίτσας-Νικόλαος Ξύδας Βυζαντινή Μουσική
7 Δεκεμβρίου 2018
Καταβασίες Χριστουγέννων διπλές ιαμβικές – Θρ. Στανίτσας Βυζαντινή Μουσική
8 Μαρτίου 2018
«Eσείσθησαν λαοί» ήχ. Δ (Άγια) – Θρασύβουλος Στανίτσας Βυζαντινή Μουσική
24 Φεβρουαρίου 2018
«Η χάρις επέλαμψε» – Θρασύβουλος Στανίτσας Βυζαντινή Μουσική