Συγγραφείς
Νικόλαος Λεβέντης, BA Θεολογίας, ΕΚΠΑ, ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας, EUC