Συγγραφείς
Cornelia Delkeskamp-Hayes, Βιοηθικολόγος