Συγγραφείς
Μοναχός Σωφρόνιος, Ι.Μ. Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης