Συγγραφείς
Μαρία – Ελένη Ευθυμίου, Θεολόγος – ΜΔΕ Παλαιάς Διαθήκης