Συγγραφείς
Προδρόμη Μοναχή, Καθηγουμένη Ι.Μ. Αγίου Ηρακλειδίου