Συγγραφείς
Γεώργιος Πιπεράκις, Αν. Καθηγητής Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών