Συγγραφείς
Χρήστος Καρακόλης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής