Συγγραφείς
Μαίρη Πίνη, Διευθύντρια ΚΕΣΟ, Δημοσιογράφος