Συγγραφείς
Θεόδωρος Βασιλικός, Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.τ.Χ.Ε., Πρωτοψάλτης και Χοράρχης
Άρθρα
22 Αυγούστου 2021
«Ως επ’ εσχάτων των χρόνων» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
29 Μαρτίου 2019
«Νυν αι δυνάμεις» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
22 Μαρτίου 2019
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου – Κατανυκτικά τροπάρια ήχος πλ. Δ΄ Βυζαντινή Μουσική
28 Δεκεμβρίου 2018
«Έσωσεν λαόν θαυματουργόν Δεσπότην» – Ιαμβικές καταβασίες των Χριστουγέννων Βυζαντινή Μουσική
26 Δεκεμβρίου 2018
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί» – Κάθισμα της εορτής των Χριστουγέννων Βυζαντινή Μουσική
25 Δεκεμβρίου 2018
«Σήμερον γεννάται εκ παρθένου» Βυζαντινή Μουσική
23 Δεκεμβρίου 2018
«Ιδού καιρός ήγγικεν της σωτηρίας ημών» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
13 Δεκεμβρίου 2018
«Η όντως ειρήνη συ Χριστέ» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
7 Δεκεμβρίου 2018
«Της Μαγδαληνής Μαρίας» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
30 Νοεμβρίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της εορτής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου Βυζαντινή Μουσική
29 Νοεμβρίου 2018
Ύμνοι του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Ανδρέου Βυζαντινή Μουσική
25 Νοεμβρίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της εορτής της Αγίας και πανσόφου Αικατερίνης Βυζαντινή Μουσική
24 Νοεμβρίου 2018
Ύμνοι του Εσπερινού της εορτής της Αγίας και πανσόφου Αικατερίνης Βυζαντινή Μουσική
11 Νοεμβρίου 2018
«Μετά μύρων προσελθούσαι» – Εωθινό Δοξαστικό – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
27 Οκτωβρίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι του Εσπερινού σε ήχο πλ. Α΄ – μέρος α Βυζαντινή Μουσική
14 Οκτωβρίου 2018
Η Θεία Λειτουργία σε ήχο Τρίτο – Θ. Βασιλικός (μέρος β΄) Βυζαντινή Μουσική
13 Οκτωβρίου 2018
Η Θεία Λειτουργία σε ήχο Τρίτο – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
5 Οκτωβρίου 2018
Η Θεία Λειτουργία σε ήχο Δεύτερο – Θ. Βασιλικός – μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Οκτωβρίου 2018
Η Θεία Λειτουργία σε ήχο Δεύτερο – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
7 Αυγούστου 2018
Η ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος προς Την Υπεραγία Θεοτόκο – Θ. Βασιλικός (μέρος β΄) Βυζαντινή Μουσική
7 Αυγούστου 2018
Η ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος προς Την Υπεραγία Θεοτόκο – Θ. Βασιλικός (μέρος α΄) Βυζαντινή Μουσική
6 Αυγούστου 2018
Η Ακολουθία του Όρθρου της εορτής της Μεταμορφώσεως (μέρος β΄) Βυζαντινή Μουσική
6 Αυγούστου 2018
Η Ακολουθία του Όρθρου της εορτής της Μεταμορφώσεως (μέρος α΄) Βυζαντινή Μουσική
5 Αυγούστου 2018
Η Ακολουθία του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βυζαντινή Μουσική
5 Αυγούστου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι του Όρθρου και των Αίνων της Παρακλητικής σε ήχο πρώτο (μέρος β΄) Βυζαντινή Μουσική
5 Αυγούστου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι του Όρθρου και των Αίνων της Παρακλητικής σε ήχο πρώτο – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
4 Αυγούστου 2018
«Μετά την εις Άδου κάθοδον» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
4 Αυγούστου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι του Εσπερινού και Όρθρου σε ήχο πρώτο – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
4 Αυγούστου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι του Εσπερινού σε ήχο πρώτο – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
28 Ιουλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της Εορτής του Αγ. Παντελεήμονος – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
26 Ιουλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου και των Αίνων της Εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής Βυζαντινή Μουσική
26 Ιουλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της Εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής Βυζαντινή Μουσική
25 Ιουλίου 2018
Ύμνοι του Εσπερινού και του Όρθρου της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής (μέρος β΄) Βυζαντινή Μουσική
25 Ιουλίου 2018
Ύμνοι του Εσπερινού της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
8 Ιουλίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι του Όρθρου και των Αίνων σε ήχο πλ. A΄ – μέρος β Βυζαντινή Μουσική
8 Ιουλίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι του Όρθρου και των Αίνων σε ήχο πλ. A΄ – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
7 Ιουλίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι του Εσπερινού και Όρθρου σε ήχο πλ. Α΄ – μέρος γ Βυζαντινή Μουσική
7 Ιουλίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι του Εσπερινού σε ήχο πλ. Α΄ – μέρος β Βυζαντινή Μουσική
1 Ιουλίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο Δ΄ – μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
1 Ιουλίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο Δ΄ – μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
30 Ιουνίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο Δ΄ – μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
30 Ιουνίου 2018
Αναστάσιμοι ύμνοι του Εσπερινού της Παρακλητικής σε ήχο Δ΄ – μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
30 Ιουνίου 2018
«Ω των σοφών σου κριμάτων Χριστέ» – Ε΄ Εωθινό Δοξαστικό – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
26 Ιουνίου 2018
«Της Μαγδαληνής Μαρίας» – Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
3 Ιουνίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου και των αίνων της Παρακλητικής σε ήχο πλ. Δ΄ – μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
3 Ιουνίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου και των αίνων σε ήχο πλάγιο Δ΄- μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
2 Ιουνίου 2018
«Εις το Όρος τοις μαθηταίς επειγομένοις» – Θεόδ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
2 Ιουνίου 2018
Ύμνοι του Εσπερινού και του Όρθρου σε ήχο πλ. Δ΄ – μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
2 Ιουνίου 2018
Αναστάσιμοι εσπέριοι ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο πλ. Δ΄ – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
27 Μαΐου 2018
Ύμνοι του εσπερινού της εορτής του Αγίου Πνεύματος Βυζαντινή Μουσική
27 Μαΐου 2018
«Μη της φθοράς διαπείρα κυοφορήσασα» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
26 Μαΐου 2018
«Ευλογητός εί Χριστέ ο Θεός ημών» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
17 Μαΐου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της εορτής της Αναλήψεως Του Κυρίου Βυζαντινή Μουσική
16 Μαΐου 2018
«Τω Σωτήρι Θεώ» – Καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως Βυζαντινή Μουσική
12 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο πλ. β΄ – μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
12 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο πλ. α΄ – μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι του Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
29 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής Β΄ μέρος – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
28 Απριλίου 2018
«Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα» – Θεόδωρος Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
28 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής Α΄ μέρος – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
22 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Όρθριοι Ύμνοι-μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
22 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Όρθριοι Ύμνοι της Παρακλητικής-μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
21 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι και Όρθριοι Ύμνοι-μέρος β΄ – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
21 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπερινοί Ύμνοι – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
8 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
8 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
8 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
7 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Αναστάσιμα Ευλογητάρια – Αίνοι Όρθρου Μ. Σαββάτου Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Ύμνοι της Ακολουθίας του Επιταφίου Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Ύμνοι της Ακολουθίας των Μ. Ωρών και του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως – Μ. Παρασκευή Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής-μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Ύμνοι από την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής-μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου – Θεόδωρος Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Όρθρος της Μ. Πέμπτης – μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής-μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
4 Απριλίου 2018
Όρθρος της Μ. Πέμπτης – μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
4 Απριλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης-μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
3 Απριλίου 2018
«Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις…» Βυζαντινή Μουσική
3 Απριλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης-μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
2 Απριλίου 2018
Ύμνοι Μεγ. Δευτέρας – Θ. Βασιλικός – μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
1 Απριλίου 2018
Υμνοι Μεγ. Δευτέρας – Θ. Βασιλικός – μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
31 Μαρτίου 2018
«Προ εξ ημερών του Πάσχα» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
24 Μαρτίου 2018
Καταβασίες της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική