Συγγραφείς
Σπύρος Ντάφης (†), Ομότιμος Καθηγητής Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης