Συγγραφείς
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Καθηγητής Χημείας Συντήρησης Α.Ε.Α.Θ
Άρθρα
18 Μαρτίου 2022
Σινδόνη του Τορίνο: αμφιβολίες στους ερευνητές έως σήμερα Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
25 Φεβρουαρίου 2022
Συνέχεια της κριτικής αναφορικά με τις έρευνες για τη Σινδόνη του Τορίνο Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
21 Φεβρουαρίου 2022
Κριτικές και αντίλογος σχετικά με τις έρευνες για τη Σινδόνη του Τορίνο Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
10 Φεβρουαρίου 2022
Οι μελέτες του R.N. Rogers σχετικά με τη ραδιοχρονολόγηση της Σινδόνης του Τορίνο Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
4 Φεβρουαρίου 2022
Ποια είναι η ηλικία της Σινδόνης του Τορίνο; Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
31 Ιανουαρίου 2022
Οι μελέτες του W.C. McCrone για τη σινδόνη του Τορίνο και διαφωνίες που ανέκυψαν Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
22 Ιανουαρίου 2022
Αποτελέσματα μελετών της ομάδας STURP για τη Σινδόνη του Τορίνο Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
19 Ιανουαρίου 2022
Πώς αποτυπώθηκαν το ανθρώπινο σώμα και τα σημάδια-κηλίδες επάνω στη Σινδόνη του Τορίνο; Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
17 Ιανουαρίου 2022
Η Σινδόνη του Τορίνο: σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και της τεκμηριωμένης ιστορίας του Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
15 Ιανουαρίου 2022
Αρχαιομετρικές μελέτες της Σινδόνης του Τορίνο Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς
28 Σεπτεμβρίου 2020
Η Χρωστική του κόκκου στην πολιτιστική κληρονομιά Διαχείριση μελέτη και συντήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς