Συγγραφείς
Βασίλης Στογιάννος Συγγραφέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σύντομο Βιογραφικό

Βασίλης Στογιάννος (1976-1985).

Καθηγητής της Ιστορίας των χρόνων και της Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Κινήθηκε στην ίδια γραμμή με τον Αγουρίδη και συνεργάσθηκε στενά με τον Καραβιδόπουλο, επιτυγχάνοντας μία γόνιμη σύνθεση της σύγχρονης ερμηνευτικής επιστήμης με την ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση. Επιστημονικά, όμως, ο Στογιάννος τονίζει περισσότερο το ελληνικό παρά το ιουδαϊκό υπόβαρο την καινοδιαθηκικών κειμένων και αξιοποιεί ιδιαίτερα τις φιλοσοφικές σπουδές που έκανε στο Α.Π.Θ.

Έγραψε: Πέτρος παρά Παύλῳ (Δ.Δ. 1968), Ελευθερία. Η περί ελευθερίας διδασκαλία του αποστόλου Παύλου και των πνευματικών ρευμάτων της εποχής του (1970), Η Αποστολική Σύνοδος (1973), Χριστός και Νόμος. Η χριστιανική θεώρησις του Νόμου εις την προς Γαλάτας Επιστολήν του απ. Παύλου (1976), Η ανάστασις των νεκρών. Εισαγωγικά προβλήματα και ερμηνεία του Α΄ Κορ. 15 (1977), Η Πεντηκοστή (1979). Υπομνημάτισε την πρώτη Επιστολή Πέτρου (1980), για την οποία δημοσίευσε και τη σειρά κηρυγμάτων του, Ελπίς ζώσα-Α΄ Πέτρου. Εσπεριναί ερμηνευτικαί ομιλίαι (1973). Εξέδωσε δύο συλλογικούς τόμους, Ερμηνευτικά Μελετήματα (1988) και Ανάλεκτα (1988).

Υπήρξε συνεκδότης με τον Καραβιδόπουλο των δύο θεμελιακών σειρών, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης, και Βιβλική Βιβλιοθήκη.

Επίσης υπήρξε Πολιτικος Διοικητής του Αγιου Όρους.