Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Στέφανος Σουλιμιώτης, Μέγας Εκκλησιάρχης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας