Συγγραφείς
Σταύρος Μπαλογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ
Άρθρα
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
30 Μαΐου 2020
Εικόνες και Βυζαντινή μουσική Αγιογραφία
29 Μαΐου 2020
«Η πόλη» Ποίηση
25 Μαΐου 2020
Η αγωvία τoυ θαvάτoυ και τo θαύμα της ζωής Επιστήμη και Ηθική
15 Μαΐου 2020
Το εύρος την Ιατρικής Ηθικής Επιστήμη και Ηθική
7 Μαΐου 2020
Ο σύγχρονος ιατρός Επιστήμη και Ηθική
7 Μαΐου 2020
Η ψυχοθεραπευτική αξία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής Βυζαντινή Μουσική
5 Μαΐου 2020
«Η απελπισία» Ιατρική - Βιολογία
3 Απριλίου 2020
Η υπαρξιακή κρίσι Επιστήμη και Ηθική
26 Μαρτίου 2020
Μεσολόγγι Ποίηση
18 Μαρτίου 2020
Ο φόβος δια μέσου των αιώνων Ιατρική - Βιολογία
31 Ιανουαρίου 2020
Μουσική και Ψυχολογία-Πρόγραμμα (2/2/2020, Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης) Συνέδρια
31 Ιανουαρίου 2020
Η συγκρότησις επί της ιατρικής επιστήμης τoυ Αγίoυ Iωάvvoυ τoυ Χρυσoστόμoυ Επιστήμη και Θρησκεία
16 Ιανουαρίου 2020
Η επίδρασις των εικόνων επί της υποστάσεως του ανθρώπου και αι πνευματικαί διαστάσεις αυτής Θεολογία της εικόνας