Συγγραφείς
Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Δόκιμος Ερευνητής, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας