Συγγραφείς
Γιάνης Δημολιάτης, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων