Συγγραφείς
Δημήτριος Παπάζης, Αν. Καθηγητής Ανωτἀτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης