Συγγραφείς
Γεώργιος Χριστοφορίδης, Αντιπρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης