Συγγραφείς
Μιχαήλ Παρασκευάς, Δ/νση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Σύντομο Βιογραφικό
Διευθυντής, Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ