Συγγραφείς
Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Louvain-la-Neuve
Σύντομο Βιογραφικό
Δρ. Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Louvain-la-Neuve