Συγγραφείς
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Στ. Αντωνίου, Επίκουρος Καθ. Α.Π.Θ