Συγγραφείς
Δημήτρης Μαντζούρης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕΜ